BES Destek Emeklilik Planı

Katkı Payı Ödeme Dönemi

Katkı payı ödemeleri aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemlerde yapılabilir.

Ek Katkı Payı

Katılımcı veya ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin talebi doğrultusunda sözleşme süresi içinde herhangi bir zamanda ödenebilecek katkı pay tutarıdır.

Güncel ödeme araçları detay bilgisi için tıklayınız.

Yönetim Gideri Kesintisi

Bu plan kapsamında sözleşme süresi boyunca yapılacak düzenli ve ek katkı payı ödemeleri için % 2 oranında yönetim gider kesintisi uygulanır.

Fon Toplam Gider Kesintisi

Emeklilik yatırım fonlarının net varlık değerleri üzerinden yapılacak olan kesinti oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Fon Adı

Yıllık Bileşik
Fon Toplam
Gider Kesintisi (%)

Günlük Fon
Toplam Gider
Kesintisi (yüzbinde)

AXA Para Piyasası Likit Karma Fonu

1,09

3,00

AXA Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart Fonu

1,91

5,25

AXA Gelir Amaçlı Karma Dış Borçlanma Fonu

1,91

5,25

AXA Büyüme Amaçlı Esnek Fon

2,28

6,25

AXA Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Fonu

2,28

6,25

AXA Altın Fonu

1,91

5,25

AXA Büyüme Amaçlı Alternatif Esnek Fonu

2,28

6,25

Giriş Aidatı

Peşin alınacak giriş aidatı, teklif formunun imzalandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücretin %10'udur. Bu tutar tercih edilen katkı payı ödeme dönemine (aylık, üç aylık, altı aylık ya da yıllık) göre ödenebilir. Kalan kısım ise Ertelenmiş Giriş Aidatı olarak, sözleşme yürürlük tarihinden itibaren 10 yıllık süre içinde katılımcının bireysel emeklilik sisteminden ayrılması veya birikimlerini aktarması sonucu sözleşmesini sonlandırması durumlarında fon birikimlerinden kesinti şeklinde aşağıdaki gibi tahsil edilir.

  • Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl içinde şirketten ayrılma durumunda teklif formunun imzalandığı tarihteki aylık brüt asgari ücretin %65'i.
  • Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 3 yılını doldurması ve 6 yıldan önce şirketten ayrılma durumunda teklif formunun imzalandığı tarihteki aylık brüt asgari ücretin %40'ı.
  • Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 6 yılını doldurması ve 10 yıldan önce şirketten ayrılma durumunda teklif formunun imzalandığı tarihteki aylık brüt asgari ücretin %15'i.

Şirketimizde birden fazla bireysel emeklilik sözleşmeniz veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmeniz bulunması halinde, bu sözleşmelerden ilki için giriş aidatı alınacaktır.