N'OLUR  N'OLMAZ SİGORTASI

Hep bize bir şey olmaz zannederiz. Ama aslında her an her şey olabilir. Allah korusun, işte o zaman sevdiklerinize destek olmaya devam edebilesiniz diye sizin için N’olur N’olmaz Sigorta’sını hazırladık. Ayda sadece 5 TL’ye N’olur N’olmaz Sigortanızı yaptırın, çocuğunuzun eğitimi yarım kalmasın, ailenizin düzeni bozulmasın.

Evde,trafikte, işyerinde, sokakta, her an her yerde başınıza ciddi bir kaza gelebilir. Trafik kazasından zehirli böcek sokmasına kadar kontrol dışı, ani ve harici bir olay sonucu yaralanabilir, hatta işinize ya da hayatınıza devam edemeyebilirsiniz.

NASIL ÖDERSİNİZ?.. NE KADAR ÖDERSİNİZ?..

Aylık ödemeniz gereken prim miktarı (Yaklaşık) Yıllık ödemeniz gereken toplam prim miktarı Alacağınız Teminat
(Ölüm + Sakat Kalma)
Tedavi Teminatı
5 TL 48 TL 25.000 TL 1.000 TL
9 TL 78 TL 50.000 TL 2.000 TL
15 TL 132 TL 100.000 TL 3.000 TL
33 TL 300 TL 250.000 TL 5.000 TL
Kredi kartına 9 taksit imkanıyla!

N’Olur N’Olmaz Sigortası İle Verilen Teminatlar Nelerdir?

a) Kazaen Yaşam Kaybı: Yaşam kaybı sonucu sigortalının ailesi güvence altına alınıyor.
b) Kazaen Sürekli Sakatlık: Kalıcı sakatlık durumlarında sigortalının kendisi tazminata hak kazanıyor.
c) Kazaen Tedavi Masrafları: Kaza sonucu sigortalının maruz kaldığı bedensel yaralanmaların tedavisi ile ilgili gerekli tedavi masrafları ödenir.

N’Olur N’Olmaz Sigortalarında Yaş Sınırı Var mıdır?

Bu sigorta 18 – 65 yaş arasındaki kişilere yapılır.

N’Olur N’Olmaz Sigortasında, İstisna Olan Meslekler Nelerdir?

Maden işçileri, inşaat işçileri, tersanede çalışanlar, profesyonel sporcular.

N’Olur N’Olmaz Sigortasında, Teminat Dışı Kalan Haller Nelerdir?

a) Savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma, iç kargaşalıklar,
b) Nükleer rizikolar,
c) Sel
d) Deprem ve yanardağ püskürmesi, heyelan.
e) Grev, lokavt, halk hareketleri, kavgalara iştirak,
f) Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek,
g) Açık deniz balıkçılığı, vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık,
h) Cürüm ve cinayet işlemek veya teşebbüs etmek,
i) Tehlikede bulunan malları ve kişileri kurtarmak hali hariç, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye
maruz bırakacak hareketlerde bulunması, suda boğulmalar, sigortanın kapsamına giren bir kaza sonucunda
meydana gelmedikçe teminat haricindendir.
j) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara katılmak.

N’Olur N’Olmaz Sigortası Sadece Türkiye Sınırları İçerisinde mi Geçerlidir?

Hayır. Sigortalı dünyanın neresinde olursa olsun poliçe geçerli olacaktır.

Sigortalının birden fazla Ferdi Kaza Sigorta Poliçesinden Tazminat Alınması Mümkün müdür?

Kişinin ferdi kaza ölüm ve sürekli sakatlık teminatı ile ilgili olarak kaç poliçesi olursa ve hangi limitlerde hangi şirketten yaptırırsa yaptırsın, her bir poliçe kapsamında ayrı ayrı tazminata hak kazanır. Ancak bu durum tedavi masrafları teminatı için geçerli değildir.

Ferdi Kaza Sigortaları için hasar oluşması durumunda hazırlamam gereken belgeler nelerdir?

a) Kaza ile ilgili tutanaklar
b) Veraset ilamı (ölümde)
c) Aile nüfus kaydı (ölümde)
d) Ölüm raporu (ölümde)
e) Ölen kişinin sigortalı aracın yolcusu olduğunu belirten belge
(koltuk ferdi kaza sigortasından meydana gelen ölümle ilgili olarak)
f) Hastane kat ’i raporu (yaralanmalarda)
g) Ücretli şöförün veya muavinin sigortalı araçta çalıştıklarına dair resmi belge (şöför ferdi kaza poliçeleri için)
h) Maluliyet derecesini gösteren hastane kati raporu (daimi sakatlık hallerinde)
i) Malul kalan kişinin sigortalı araçta yolcu olduğunu belirten resmi belge(koltuk ferdi için)
j) Tedavi masrafları ile ilgili belge ve faturalar (tedavi masrafları varsa)

N’Olur N’Olmaz Sigortası’nda bir vergi avantajı var mı?

Sigortalı eğer ücretli olarak çalışıyorsa ya da beyana tabi vergi mükellefiyse, Gelir Vergisi Kanunu’nun 63. ve 89. maddeleri gereğince ödediği ferdi kaza sigorta primlerini vergi matrahından indirebilir.

Kaza Sayılamayacak Haller Nelerdir?

a) Her nevi hastalık ve bunların sonuçları,
b) Sigortanın kapsamına giren bir kaza sonucu meydana gelmediği takdirde, donma ve güneş çarpması,
c) Her ne akıl ve ruh haleti ile olursa olsun intihar veya intihara teşebbüs,
d) Belirgin sarhoşluk, gerekmediği halde uyuşturucu madde kullanımı ve zararlı madde alma,
e) Sigorta kapsamına giren bir kazanın gerektirmediği cerrahi müdahale, her türlü şua uygulaması nedeniyle meydana gelecek ölüm veya bedensel bozukluklar kaza sayılmaz.

N’Olur N’Olmaz Sigortası hangi yaralanmaların tedavisini ödüyor?

Gözden dişe kadar kaza sonucu oluşabilecek tüm bedensel yaralanmaların tedavisi ödenir.