Nakliyat Emtia Sigortaları

Nakliyat Emtia Sigortası ile taşınabilecek herhangi bir yükün, onu taşımaya uygun denizyolu, havayolu, karayolu ve demiryolu nakil vasıtalarından biriyle bir yerden başka bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları poliçede belirlenmiş genel ve özel şartlar kapsamında güvence altına alan sigorta türüdür.

Kıymet Sigortaları

Gerçek ve tüzel kişilerin sahip oldukları veya muhafaza ettikleri senet, tahvil, çek, bono, hisse senedi ve benzeri kıymetli evrak ile kâğıt ve madeni para, döviz, altın ve gümüşten kara, deniz ve hava yolu ile taşınmaları esnasında meydana gelebilecek zararları güvence altına alır.

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

Türkiye dahilinde karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımalar ile ilgili, mal sahibine karşı mali sorumluluklarını, poliçede belirtilen şartlar ve limitler ile teminat altına alır.

 

Nakliyat Emtia Sigortası ile sigorta konusu emtia, üç farklı ana teminatla güvence altına alınabilir:

Tam Ziya Malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi riskine karşı güvence sağlar.
Dar Teminat Malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi riskine ek olarak, taşımayı gerçekleştiren aracın uğrayacağı kazalar (karaya oturma, alabora olma, çarpma, çatışma, devrilme, hattan çıkma gibi), yangın, infilak gibi kısmi rizikoların da teminat altına alındığı teminat türüdür. (http://www.tsrsb.org.tr/sayfa/enstitu-yuk-klozlari-c)
Geniş Teminat Beklenmeyen ve öngörülemeyen ani bir kaza ve/veya olay neticesinde taşınan sigorta konusu yükte meydana gelebilecek fiziksel hasar ve kayıpları Institute Cargo Clauses A ile belirtilen istisnalar dışındaki tüm riskler teminat altına alınmaktadır. (http://www.tsrsb.org.tr/sayfa/enstitu-yuk-klozlari)
Önemli İstisnalar:
Malın doğasından ve kendi yapısından kaynaklanan hasarlar
Malın mutat akması, ağırlığında ve hacminde mutat eksilme veya mutat aşınma ve yırtılma
Nakil vasıtasının ya da ambalajın uygunsuzluğu
Her türlü gecikmeden kaynaklanan hasarlar
Radyoaktif kirlenme, bulaşma
Sigortalının kötü niyeti
Savaş, Grev, Terör, Kargaşalık vb.  (Ancak, savaş, grev, terör, kötü niyetli hareketler, kargaşalık gibi riskler ek prim karşılığında teminat altına alınabilmektedir.)