DOLU SİGORTASI

Dolu taneleri vuruşunun doğrudan doğruya tarım ürünlerinin miktarında meydana getirdiği eksilmeyi teminat altına alır.

Sigorta Teminatı, tarlada yetiştirilen ve aşağıda yazılanların dışında kalan bütün ekilmiş tarım ürünlerinde filizlenme ile, – Bağlarda tomurcukların uyanması ile, – Meyvelerde çiçeklenmenin son bulması ile, – Fideler ve fidanların tutması ve ile başlar. Sigortalı ürünlerin hasadının yapılması (biçilmesi, sökülmesi, toplanması ve koparılması) veya ürün veya ürünlerin tümünde tam hasar oluşması ile sona erer. Teminatın başlaması; teklif formunun müşteri / acente tarafından şirketimiz genel müdürlüğü veya bölge müdürlüklerine fakslanması veya postalanması ile başlar.

DOLU SİGORTASI

Ana Teminat
Dolu
İsteğe Bağlı Olarak Verilen Ek Teminat
Yangın Yıldırım
Kalite kaybı (meyve ve sebzeler için)
Ek ürün teminatı

TARIM – CAM SERA SİGORTASI

Dolunun seraya vereceği zararlar ile serada yetiştirilen ürünlerin miktarında meydana getirdiği eksilme teminat altına alınır.

Sigorta Başlangıcı : Sera Ön Bilgi Formu ve Üretim Planın şirketimize postalanması veya fakslanması ile başlar.

Sigorta süresi 1 yıldır.

Üretim planı eksiksiz olarak tam olarak doldurulmalıdır.

Seraların sigortalanabilmesi için sigortalanırken içerisinde ürün olması gerekmektedir.

TARIM – CAM SERA SİGORTASI

Ana Teminat
Dolu
İsteğe Bağlı Olarak Verilen Ek Teminat
Fırtına Yangın
Yıldırım
Patlama
Deprem
Yer Kayması
Yanardağ Püskürmesi
Taşıt Çarpması (Uçak, kara taşıtı)
Kar Ağrlığı (Antalya için)
Enkaz kaldırma teminatı